ثبت امور روزانه و ساخت لیست وظایف در ToDoist

ساخت لیست کار یا وظایف روزانه در سال‌های اخیر از استقبال زیادی در بین کاربران برخوردار بوده و به گفته‌ی افراد بسیاری، استفاده از آن تاثیر بسیار مثبتی در نظم و انجام...