دانلود Telegram 4.1.0؛ همراه با ویژگی‌های جدید و مدیریت ادمین‌ها

در بین کاربران ایرانی نرم افزار پیام رسان تلگرام به میزانی مشهور و محبوب است که نیازی به تعریف از این نرم افزار نیست . کاربران ایرانی تلگرام بیش از ۳۰ میلیون نفر...