مهمترین اقدامات مایکروسافت پس از ریاست نادلا

فوریه ۲۰۱۴ نادلا به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب شد تا با فلسفه و سیاست‌های خود بتواند محصولات و سرویس‌های جدیدی را در اختیار کاربران قرار دهد. به نظر می‌رسد طی دو...