هفته آخر لالیگا و تاریخی که به‌ سود بارسلوناست

سرنوشت قهرمانی لالیگا سرانجام به روز آخر کشیده شد. شنبه آینده ساعت 17 به وقت محلی، بارسا در زمین گرانادا و رئال در خانه دپورتیوو به میدان خواهند رفت تا از میان این دو،...