منابع خبری از شلیک چندین موشک ساحل به دریا توسط کره شمالی خبر می‌دهند

منابع نظامی کره جنوبی از شلیک  چندین موشک  توسط کره شمالی خبر می‌دهند که از نوع ساحل به دریا بوده‌اند.به گزارش کلام ایران منابع نظامی کره جنوبی از شلیک...