نمدید مهلت ثبت نام کتاب های درسی تا 15 خرداد

لیدا نیک روش مدیر کل دفتر پژوهش و تالیف کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگاران باخبرگزاری کلام ایران: در خصوص تمدید مهلت ثبت نام کتاب های درسی گفت:...