روابط ایران و گرجستان با همکاری‌های اقتصادی وسیع پایدارتر می‌شود

رئیس مجلس گفت: روابط دوستی بین ایران و گرجستان با همکاری‌های اقتصادی وسیع پایدارتر می‌شود.به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی کلام ایران ،  شالوا کیکنا ولیدزه...