عجیب ترین نوع خطا در مسابقه فوتبال

اگر به تاریخ فوتبال جهان نگاهی بیندازیم با صحنه های عجیبی مواجهه می شویم، رفتارهایی حیرت انگیز و غیر منتظره از بازیکنان در جریان بازی که هر بیننده ای را بهت زده می...