رونق بازار مسکن دست به دامن نرخ سود بانکی شد/ پیش لرزه‌های کاهش سود، ۲۰ درصد بر اجاره‌بها اضافه کرد

بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در دراز مدت باعث رونق بازار مسکن می شود، اما در حال حاضر اجاره نشینان را با افزایش قیمت سرگرم کرده است.به گزارش...