افزایش سطح هشدار تهدید تروریستی در انگلیس

نخست‌وزیر انگلیس  تأکید کرد که  به دلیل احتمال بسیار زیاد وقوع حملات تروریستی جدید در این کشور، نیروهای ارتش در کنار نیروهای پلیس مسلح در مکان‌های عمومی مستقر...