نتایج روز نخست المپیک 2016/شروع توفانی آلمان ها در ریو

رقابت های المپیک 2016 ریو در گام نخست با انجام 6 دیدار در رشته فوتبال زنان آغاز شد. نتایج روز نخست المپیک 2016/شروع توفانی آلمان ها در ریوپيروز يانكى ها برابر...