ناسا از فناوری سبز در هواپیماهای ایکس استفاده می‌کند .

ناسا در طول تاریخ خود، نه تنها در زمینه‌ی ساخت فضاپیماها فعالیت کرده، بلکه با ساخت هواپیماهای پیشرفته در تلاش بوده است تا مرزهای بین پرواز و فناوری را به یکدیگر...