اسامی مرزبانان شهید ناجا/ وخامت حال یکی از مجروحان حادثه تروریستی/ حضور فرمانده مرزبانی ناجا

اسامی شهدای کادر و سربازان شهید هنگ مرزی میرجاوه که ساعت  ۱۹ دیروز در درگیری با اشرار به شهادت رسیدند، به شرح زیر است:ستوان سوم علی پودینه/ ستوان سوم محسن...