موگرینی: توافق هسته‌ای یک تعهد بین‌المللی است

 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای یک تعهد میان جامعه بین‌الملل و ایران است، گفت: توافق با ایران مسیر اتحادیه اروپا به سمت سیاست...