سکته قلبی مهرداد اولادی را از فوتبال ایران گرفت،مگر ورزشکار سکته می کند؟

به گزارش خبرگزاری کلام ایران؛ مرگ ناگهانی مهرداد اولادی در 31 فروردین ماه، ساعت 14.45ظهر خیلی از افراد را متعجب و دلنگران کرد. علت مرگ مهرداد اولادی ایست قلبی اعلام شد....