برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت دانش‌آموزان با رویکرد فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش  شهر تهران گفت: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای بهبود اوقات فراغت  دانش‌آموزان با رویکرد فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی...