-->

آیا آب شور دریا و کلر برای چشمان مضر است؟

 در طی شنا و استفاده از دریا، ممکن است التهاب و عفونت هر دو رخ بدهد با شروع شدن تابستان و گرم شدن هوا، بسیاری از ما برای تعطیلات به شهرهای ساحلی و یا در شهر...