چگونه با سوال کردن، فروش را نهایی کنیم؟

اغلب مشتریان برای مخالفت و مقاومت در برابر فروشندگان بیمه های عمر، بهانه ها و دلایلی را می آورند که خودشان هم اعتقاد چندانی به آن ندارند. اغلب مشتریان برای...