مشاور امنیت ملی ترامپ: اروپایی‌ها به تدریج با ما همراه می‌شوند

 مشاور امنیت ملی ترامپ: اروپایی‌ها به تدریج با ما همراه می‌شوند/ بند T برجام باید اجرا شود/ باید با طراحی‌های ایران در سوریه مقابله شود ژنرال مک‌مستر...