افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم/ عملکرد ضعیف در رسیدگی به محرومین و مستضعفین

بر اساس آمار ضریب جینی می توان دریافت که فاصله طبقاتی در این دولت میان قشر ثروتمند و مستضعف بیشتر شده است.به گذارش کلام ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی در...