انتقاد تند مارادونا از مسی

مارادونا گفت: در یک سالی که او را (در تیم ملی آرژانتین) تمرین دادم لئو را شناختم و باید بگویم که او بیشتر شبیه یک عروسک است تا فوتبالیست.به گذارش کلام...