نخستین واکنش شجاعی بعد از بازی مقابل تیمی از رژیم صهیونیستی

کاپیتان تیم ملی ایران به جنجال به راه افتاده به دلیل بازی مقابل تیم مکابی از رژیم صهیونستی واکنش نشان داد.به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی کلام...