تصاویر باورنکردنی برگزیده در مسابقه عکاسی اسمیت سونین.

اگر ارزش یک عکس را بتوان با هزار کلمه بیان کرد، برای توصیف زیبایی تصاویر سیزدهمین مسابقات سالانه‌ی اسمیت‌سونین (Smithsonian)، میلیون‌ها واژه نیز کافی نخواهد بود.در...