ایمن‌ ترین و مجهزترین خودروهای ارزان قیمت.

تجهیزات ایمنی فعال در حدود یک دهه‌ی قبل تنها در خودروهای لوکس وجود داشتند. اما امروزه برای داشتن تجهیزاتی مانند سیستم ترمز خودکار و سیستم هشدار انحراف از مسیر نیازی...