-->

چه کسانى نمی‌توانند وام اشتغال بگیرند؟

معاون وزیر کار درباره آن دسته متقاضیان وام اشتغال روستایی که موفق به دریافت وام نشدند توضیحاتی ارائه کرد.به گزارشگروه اقتصادی کلام ایران ؛عیسی منصوری معاون...