سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: دوره تأثیرگذاری سیاسی احمدی نژاد طی شده است و روی این شخص حساب نمی‌کنیم.

برنامه «خندوانه» شب گذشته به همه دانشجویان غیر ایرانی حاضر در کشورمان تقدیم شد.سپس رامبد جوان مهمان برنامه خود را معرفی کرد و با او به گفتگو نشست.پروانه معصومی...