هیچ‌گونه مذاکره مجددی با آمریکا نخواهیم داشت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مذاکرات مجدد پیرامون برجام گفت: هیچ‌گونه مذاکره مجددی با آمریکا نخواهیم داشت."محسن رضایی" دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در...