این ۷ تفریح باعث باهوش‌تر شدن‌تان خواهد شد

مدت‌ها تصور می‌شد مردم با سطح خاصی از هوش متولد می‌شوند و بهترین کاری که می‌توانیم در زندگی انجام دهیم این است که از نهایت پتانسیل وجودی‌مان استفاده کنیم. اکنون...