چطور اکانت اینستاگرام خود را در حالت خصوصی (PRIVATE) قرار دهیم؟

خصوصی کردن حساب اینستاگرام  اینستاگرام این امکان را به کاربر می‌دهد تا اکانت کاربری خودش را در دو حالت خصوصی و عمومی داشته باشد و بدین ترتیب با کنترل بیشتر...