مراتب قبول اعمال نزد خداوند/ «متقی» کیست؟

در قرآن سه نوع قبولی داریم: ق بول عالی، قبول خوب، قبول  متوسط. قبول عالی‌ این است که می‌گوید: «نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن...