خبرهای بد برای ایران/ ترکیه و عراق متشنج شدند/ هماهنگی مقتدی صدر با ژنرال سلیمانی

«می توان گفت آنکارا و بغداد به مسیر جدیدی گام نهاده اند که به احتمال زیاد بر ایران تاثیر گذار خواهد بود...»به گزارش«خبرگزاری کلام ایران» پایگاه العربیه انگلیسی...