قوانین سختگیرانه‌ برای حضور بازیکنان خارجی در فوتبال ایران

با تصویب قانونی در فدراسیون و سازمان لیگ شرایط برای حضور بازیکنان خارجی در لیگ برتر ایران سخت‌تر شده است.در فصول گذشته بازیکنان آسیایی و اقیانوسیه به شرطی...