حکایت ضرب‌المثل «فلانی هفت خط است» را می‌دانید؟

به گزارش حوزه ادبیات گروه فرهنگی باخبرگزاری کلام ایران: مثل‌ها نقطه اتصال فرهنگ عوام و خواص هستند. در حوزه ادب رسمی و مکتوب، آنجا که شاعر خود را به زبان و فرهنگ...