نکاتی کاربردی برای حفظ وسایل در سفر

نکاتی در مورد حفاظت از وسایل در سفراگر کسی بخواهد وسیله‌ای را از شما بدزدد، حتما راهی برای آن پیدا می‌کند. امن ترین چمدان، قفل های دقیق، اقامت در بهترین هتل...