حضور پدر علم IVF در برنامه «امضا»

محمد صراف تهیه‌کننده در گفتگو با خبرنگار حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باخبرگزاری کلام ایران: در خصوص برنامه «امضاء» گفت: بعد از ایام تعطیلات نوروز  برنامه...