حضور غیرقانونی 2 دختر و 8 پسر ایرانی روی رینگ/کتک خوردن دختر مبارز ایرانی

فيلم منتشر شده مربوط به دو ماه گذشته است و چند نفر در ايران در اين پيکارها شرکت کردند. دختر نوجواني به نام آرينا مافي در اين مبارزه به شدت کتک مي‌خورد و مبارزه را...