حسن یزدانی؛ تاریخ تو را می‌خواند

به گزارش "کلام ایران"گروه ورزشی ، همیشه کشتی گیران آزادکار با توجه به فنونی که به کار می برند، بیشتر از فرنگی کاران روی بورس هستنداما در این میان چند نفری وجود...