حسن یزدانی؛ ابر قدرت جهان حالا در ۸۶ کیلوگرم

فوق ستاره  کشتی آزاد  ایران و جهان که پس از المپیک یک وزن بالا آمد توانست مدال کشورهای اسلامی را هم در وزن جدید برای خود کند و تمام رقبا را با اختلاف  ۱۰ امتیاز...