اذعان آمانو به کوچک شدن برنامه هسته ای ایران

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: برنامه هسته‌ای ایران اکنون کوچکتر از زمانی است که توافق هسته‌ای هنوز به مرحله اجرا درنیامده بود.به گذارش کلام...