آلوراو موراتا، گزینه اول ونگر برای فصل نقل و انتقالات

ونگر مصمم است تا خط حمله تیمش را با خرید یک مهاجم گلزن تقویت کند.به گزارش«خبرگزاری کلام ایران»، تلگراف انگلیس نوشته است آرسن ونگر آلوارو موراتا را اولویت اول خود...