رژ لب‌هایی که آلرژی می‌آورد

 بعضی از رژ لب‌های با ماندگاری بالا روی لب، ممکن است باعث درماتیت تماسی آلرژیک شوندیک کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی درباره انتخاب محصولات...