آقایان! با این تیپ، خانم ها را فراری می دهید!

به گزارش خبرگزاری کلام ایران در اینجا به 10 تا از بدترین عادات لباس پوشیدن آقایان از نظر خانم ها اشاره می کنیم.1.شلوار جین بگی شلوار جین بگی ما را یاد مدهای دهه  90 می...