آزمون: ما جوان‌ها باید مثل سیدجلال، ابراهیمی و امیری باشیم

من به همه پرسپولیسی ها احترام می گذارم. شاید آنها از دست من ناراحت شوند اما اگر از ته دل می خواهند که مهدی بازیکن بزرگی شود و پیشرفت کند، باید دعا کنند که او به فوتبال...