22 فروردین؛ آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری

به گزارش خبرگزاری کلام ایران،  مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۹۵ امروز یکشنبه ۲۲ فرودین به پایان می‌رسد. دفترچه اصلاحات انتخاب رشته روز...