درخواست “سیراب شیردان” از رئیس شورای شهر تهران!

رئیس شورای شهر تهران در حال بازدید از مراکز عرضه دام بهداشتی بود که شخصی از او سیرابی درخواست کرد.به گزارش گروه وبگردی کلام ایران ،رئیس شورای شهر تهران در حال...