پی نوشت ها:

۱. الفصول المهمه، ص. ۱۲ ـ۱۳؛ بحارالانوار، ج. ۳۵، ص. ۸.

۲. مستدرک حاکم، ج. ۳، ص. ۴۸۳.

۳. شرح قصیده عبدالباقی افندی، ص. ۱۵.

۴. مروج الذهب، ج. ۲، ص. ۳۴۹؛ شرح الشفاء، ج. ۱، ص. ۱۵۱؛ موسوعه التاریخ الاسلامی، ج. ۱، ص. ۳۰۶ ـ. ۳۱۰.

۵.
بحارالانوار، داراحیاء التراث العربی، ج. ۳۵، ص. ۸، حدیث ۱۱؛ ر. ک: خصائص
امیرالمؤمنین، للشریف الرضی، ص. ۳۹؛ الغدیر، علاّمه امینی، ج. ۶، ص. ۲۲.

۶. همان.

۷. بحارالانوار، ج. ۳۵، ص. ۸.

۸. بحارالانوار، ج. ۳۵، ص. ۹، ذیل حدیث ۱۱.

۹. بحار، ج. ۳۵، ص. ۱۸؛ اعلام الهدایه، ج. ۲، ص. ۵۰.

انتهای پیام/

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :